Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VI/2018

Remont nawierzchni jezdni w ciągu al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z przystankami komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VI/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego -montaż punktów kamerowych na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj"- znak sprawy 13/VI/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa parkingu zielonego przy ul. Zdrowej w Krakowie na części działki nr 278/19 obr. 44 Krowodrza - znak sprawy: 8/VI/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja/przebudowa ul. Gałęzowskiego - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji.- znak sprawy 11/VI/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa nowej ul. Kolnej. Znak sprawy: 7/VI/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ul. Czajnej w Krakowie - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych - znak sprawy: 6/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/VI/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa chodnika na os. 2 Pułku Lotniczego na działkach nr 157/225, 157/46, 157/27 obr. 7 Nowa Huta w Krakowie" - znak sprawy: 1/VI/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/VI/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/V/2018

Wykonanie naprawy i rekonfiguracji istniejących w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju systemu kolumn alarmowych SOS oraz systemu nadzorującego Sitraffic Route+ wraz z utrzymaniem i serwisem automatyki w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Znak sprawy: 9/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Bieżące utrzymanie przepompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków.- znak sprawy 5/VI/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa parkingu na działkach gminnych przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 151 w Krakowie - znak sprawy: 2/VI/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.:Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego- znak sprawy 3/VI/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VI/2018

   

Strona 18 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum