Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Krakowa- znak sprawy 13/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/VII/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/VI/2018

Rozbudowa ul. Portowej – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i realizacją robót budowlanych w formie zaprojektuj i zbuduj (P+R). Znak sprawy 17/VI/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła – Mireckiego do działki 470/2- znak sprawy 16/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/VII/2018

dotyczy przetargu nieograniczonego p.n. Bieżące utrzymanie toalet wolnostojących na terenie miasta Krakowa.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Plant Mistrzejowickich" - znak sprawy 8/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi w trybie „Zaprojektuj i Zbuduj" w ramach zadania – „Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w Krakowie" – znak sprawy: 14/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VII/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ul. Rybitwy / Szparagowa - etap I w formule "zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 15/VII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa dojazdu do szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej - opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych- znak sprawy 12/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa ul. Wrobela - etap III w formule zaprojektuj i zbuduj" - znak sprawy 9/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VII/2018

Kampania promocyjno - informacyjna „ Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VII/2018

   

Strona 16 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum