Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/VIII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym dostawa i montaż fontann pływających – podświetlanych nocą i oczyszczającą wodę) wraz z wykonaniem przyłącza zasilającego w energię elektryczną" - znak sprawy: 16/VIII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/VIII/2018.

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa chodnika przy ul. Pędzichów w Krakowie (strona nieparzysta) w formule „zaprojektuj i wybuduj" w ramach zadania „Program budowy chodników" - znak sprawy: 9/VIII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/VIII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami: oświetlenia i iluminacji, nawadniania i kanalizacji deszczowej na działkach: 742/3, 742/4, 652/3, 742/5 obr. 4 Krowodrza przy ul. Królewskiej i ul. Lea w Krakowie. Znak sprawy: 8/VIII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/VIII/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła – Mireckiego do działki 470/2- znak sprawy 10/VIII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VIII/2018

Świąteczno – noworoczna dekoracja Miasta Krakowa w latach 2018 - 2021. Znak sprawy 3/VIII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania „Program budowy chodników" - znak sprawy 6/VIII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/VIII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Przebudowa ul. Bieżanowskiej na odcinku od ulicy Jerzmanowskiego do ulicy Nad Potokiem. Znak sprawy: 5/VIII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/VIII/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/VIII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa 10 stanowisk postojowych wraz z remontem istniejącej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i przebudową istniejących kabli oświetlenia ulicznego na działkach nr 128/11, 128/12, 129/6, 129/7, 130/4, 130/5, 130/6, 131/4, 133/7 obr. 57 Podgórze przy ul. Mała Góra w Krakowie.
W ramach zadania: Budowa parkingu przy ul. Mała Góra. Znak sprawy: 4/VIII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/VIII/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Znak sprawy:  18/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba - znak sprawy 1/VIII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/VII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy ul. Żmujdzkiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej realizację inwestycji" - znak sprawy: 17/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/VII/2018.

   

Strona 15 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum