Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi w trybie „Zaprojektuj i Zbuduj" w ramach zadania – „Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w Krakowie" – znak sprawy: 14/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VII/2018.

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ul. Rybitwy / Szparagowa - etap I w formule "zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 15/VII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa dojazdu do szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej - opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych- znak sprawy 12/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa ul. Wrobela - etap III w formule zaprojektuj i zbuduj" - znak sprawy 9/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VII/2018

Kampania promocyjno - informacyjna „ Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wymiana opraw świetlenia ulicznego na terenie Plant Bieńczyckich - znak sprawy: 4/VII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania „Program budowy chodników" - znak sprawy 5/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/VII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Chełmońskiego na odcinku od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej w Krakowie" wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji formalno-prawnych koniecznych do realizacji zadania - znak sprawy: 6/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/VII/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa pomnika Armii Krajowej na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie" - znak sprawy: 14/VI/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – znak sprawy: 9/VI/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/VI/2018

   

Strona 15 z 62

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum