Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 przy ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi w trybie „Zaprojektuj i Zbuduj” w ramach zadania – „Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w Krakowie” - znak sprawy: 15/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/X/2018.

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa obiektu budowlanego infrastruktury technicznej – kontenerowego szaletu – wraz ze studzienką przyłączeniową, przyłączami wod. kan. i elektrycznymi z utwardzeniem terenu dla posadowienia obiektu i dojściami pieszymi na działkach nr 4/9, 4/11, 4/12, 411/2 obr. 14 w ew. Krowodrza, przy al. Focha w Krakowie - w ramach zadania „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa" - znak sprawy: 13/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego.Znak sprawy: 12/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa i budowa dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi związanych oraz miejsc postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieni i przekładkami kolidującego uzbrojenia w rejonie ulic: Rydla i Krzywy Zaułek w ramach zadania p.n. Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Dostawa materiałów biurowych do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53. - znak sprawy 7/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Zakup urządzeń systemu monitoringu oraz urządzeń sieciowych- znak sprawy 4/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dwuwariantowej koncepcji dla zadania p.n.: „Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie"- znak sprawy 3/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła – Mireckiego do działki 470/2 - znak sprawy 2/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego : Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1. - znak sprawy 1/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2018

Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej w ramach zadania pn.: Przebudowa podstacji trakcyjnej Tenczyńska w Krakowie, dz. 18/1, 18/2, obr. 146 j. ewid. Śródmieście. Znak sprawy 18/IX/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa paliw do samochodów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie" - znak sprawy: 17/IX/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/IX/2018

   

Strona 12 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum