Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa obiektu budowlanego infrastruktury technicznej – kontenerowego szaletu – wraz ze studzienką przyłączeniową, przyłączami wod. kan. i elektrycznymi z utwardzeniem terenu dla posadowienia obiektu i dojściami pieszymi na działkach nr 4/9, 4/11, 4/12, 411/2 obr. 14 w ew. Krowodrza, przy al. Focha w Krakowie - znak sprawy: 5/IX/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/IX/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/IX/2018

Przebudowa ul. Rynek Kleparski na odcinku od ul. Basztowej do ul. Paderewskiego w Krakowie – etap I zadania pn. „ Przebudowa ul. Rynek Kleparski"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/IX/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Przebudowa ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do ul. Przegorzalskiej w Krakowie.Znak sprawy: 6/IX/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/IX/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa chodnika wzdłuż ul.Dębskiego w ramach zadania pn.: „Program budowy chodników" - znak sprawy 7/IX/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/IX/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa ul. Wrobela - etap III w formule zaprojektuj i zbuduj" - znak sprawy 4/IX/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/IX/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71" - znak sprawy: 2/IX/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/IX/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego : Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1. - znak sprawy 21/VIII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/VIII/2018

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz z przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Znak sprawy 13/VIII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy i przebudowy oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej na os. Kabel w formule „zaprojektuj i wybuduj"-znak sprawy: 20/VIII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/VIII/2018

Przebudowa ul. Wadowskiej w ramach zadania „ Rozbudowa ul. Glinik". Znak sprawy 19/VIII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Obsługa Infolinii oraz działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu pod marką Ekocentrum - znak sprawy: 17/VIII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/VIII/2018

   

Strona 11 z 61

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum