Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych w rejonie bloku nr 13 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. 953/19, 964 obr. 23 Śródmieście przy ul. Miechowity w Krakowie - znak sprawy: 21/III/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/III/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 24/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla przebudowy ul. Meiera wraz z rozwiązaniem dla przyległych skrzyżowań ( od pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr. - znak sprawy: 24/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 24/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/I/2018

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Znak sprawy 14/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pileckiego - znak sprawy: 19/III/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi dojazdowej oraz budowy miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 - znak sprawy: 22/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 23/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania z ul. Myślenicką i ul. Niewodniczańskiego do granicy administracyjnej Miasta Krakowa wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami przebudową sieci teletechnicznej napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórki istniejącej sieci uzbrojenia terenu i ogrodzeń. Znak sprawy: 23/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 23/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Solidarności w formule P+B. Znak sprawy - 15/III/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 27/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Asysta techniczna oraz nadzór autorski  dla systemu EZD SIDAS i SPiRB w roku 2018" - znak sprawy: 27/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 27/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia i zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy na działkach nr 328/85, 328/68, 328/61, 584 obr. 10 j. ewid. Nowa Huta - program budowy chodników. Znak sprawy - 14/III/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/III/2018

Remont ulic:
1. Zakątek,
2. Wyspiańskiego od Axentowicza do Grottgera,
3. Konarskiego od Lea do Czarnowiejskiej,
4. Wyki,
5. Gnieźnieńskiej od Jaremy do Radzikowskiego.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy ul. Szafrana oraz uzyskanie decyzji ZRID - znak sprawy: 20/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/III/2018

   

Strona 11 z 52

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum