Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/I/2018

"Pełnienie dozoru technicznego oraz dokonywanie niezbędnych napraw w celu zapewnienia poprawnego działania Smoka Wawelskiego" - znak sprawy: 4/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/I/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/I/2018

Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy: 5/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego. Znak sprawy: 8/I/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / Szerokie Łąki - Znak sprawy: 7/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z rozwiązaniem odwodnienia, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i kolidującą zielenią oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki - znak sprawy: 1/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/I/2018

   

Przetarg nieograniczony 7/XII/2017

Świadczenie usług parkingowych dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. z 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 t.j.)

Więcej: Przetarg nieograniczony 7/XII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/XII/2017

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: "Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa: Część 1 – Obszar Śródmieście; Część 2 – Obszar Podgórze; Część 3 – Obszar Krowodrza; Część 4 – Obszar Nowa Huta" - Znak sprawy: 5/XII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/XII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/XII/2017

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj".

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/XII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/XII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2018 – 2019. Znak sprawy: 6/XII/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/XII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/XI/2017

Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana w formule "zaprojektuj i zbuduj"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Najem urządzeń wielofunkcyjnych 8 sztuk czarno-białych oraz 3 sztuk kolorowych na potrzeby Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 i os. Złotej Jesieni 14.Znak sprawy: 14/XI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/XI/2017

   

Strona 11 z 47

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum