Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej:
Część I - Obszar 2 Podgórze obejmujący Dzielnice VIII-XIII.
Część II - Obszar 4 Nowa Huta obejmujący Dzielnice XIV-XVIII- znak sprawy: 8/II/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/II/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/II/2018

Remont ulic:
1. Remont jezdni i bezpieczników ul. Saskiej od ul. Ks. Stoszki do ul. Koszykarskiej,
2. Remont jezdni ul. Kamieńskiego na odcinku od ul. Swoszowickiej do ul. Malborskiej, jezdnia północna,
3. Remont jezdni i chodników ul. Długosza od Mostu Rotmańskiego do ul. Kalwaryjskiej.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika wzdłuż ul. Ciepłowniczej o długości ok. 80 metrów wraz z przejściem dla pieszych - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.: "budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem" - znak sprawy: 2/III/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Rozbudowa ul. Taklińskiego w zakresie budowy przystanków autobusowych stałych (bez zatok) w rejonie budynków 58 i 77 wraz z niezbędną korektą łuku ul. Taklińskiego – w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku SKA – oraz montażem progów wyspowych" - znak sprawy: 10/II/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie dodatkowego oznakowania dla realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – BO.OM.138/17 – Szybciej Tramwajem – wydzielenie torowisk tramwajowych" - znak sprawy: 7/II/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap II"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/III/2018

Dot. przetargu nieograniczonego: "Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego" - znak sprawy 1/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/III/2018

   

Ogłoszenie informacyjne. Znak sprawy: 18/II/2018.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Znak sprawy: 18/II/2018.

Więcej: Ogłoszenie informacyjne. Znak sprawy: 18/II/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wykonanie kanalizacji wód opadowych przy ul. Zakamycze - opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji do realizacji robót budowlanych - znak sprawy: 17/II/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej „Salwator" – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych, zadanie realizowane w ramach projektu: „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Znak sprawy:16/II/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" z podziałem na części:

Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą urządzeń oświetlenia ulicznego na ternie Miasta Krakowa: w os. Górali, os. Sportowym i os. Szkolnym
Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą urządzeń oświetlenia ulicznego na ternie Miasta Krakowa: w os. Słonecznym, os. Spółdzielczym, os. Złotej Jesieni, ul. Urszulki
Część III: Opracowanie dokumentacji, rozdział sieci oświetlenia ulicznego zgodnie z podziałem sieci energetycznej, demontaż starego oświetlenia, układanie kabli, stawianie nowych słupów z oprawami w ulicach Miasta Krakowa - Znak sprawy: 12/II/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/II/2018

   

Strona 2 z 40

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum