projekty opiniowane w zakresie ruchu rowerowego

Budowa zjazdu publicznego - obsługa komunikacyjna pawilonu handlowo-usługowego przy ul.Okulickiego

Data zamieszczenia: 21.01.2015 

Opis: Budowa zjazdu publicznego (w miejscu istniejącej drogi pożarowej), jako obsługi komunikacyjnej pawilonu handlowo-usługowego Kaufland, na działkach nr 28/162, 28/164, 28/214 obr. 2 Nowa Huta oraz 272, 273, 274 obr. 8 Nowa Huta przy ulicy Okulickiego w Krakowie

Termin składania uwag: 28.01.2015 

Adres do kontaktu:   audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Budowa zjazdu publicznego - obsługa komunikacyjna pawilonu handlowo-usługowego przy ul.Okulickiego

 

Rozbudowa ulicy Czajnej w Krakowie

Data zamieszczenia: 09.01.2015 

Opis: Rozbudowa ulicy Czajnej w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia

Termin składania uwag: 16.01.2015 

Adres do kontaktu:   audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Rozbudowa ulicy Czajnej w Krakowie

 

Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Meissnera/Ślicznej

Data zamieszczenia: 05.01.2015 

Opis: Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Meissnera/Ślicznej

Termin składania uwag: 12.01.2015 

Adres do kontaktu:   audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Meissnera/Ślicznej

   

Budowa budynku handlowo-usługowego przy ul. Sielskiej i Zakopiańskiej w Krakowie

Data zamieszczenia: 23.12.2014 

Opis: Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczną, teletechniczną, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi na działkach nr 281, 283 oraz zjazdem na działkach nr 236/3, 236/4, 284 obr. 44 Podgórze przy ul. Sielskiej i Zakopiańskiej w Krakowie

Termin składania uwag: 06.01.2015 r.

Adres do kontaktu:   audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Budowa budynku handlowo-usługowego przy ul. Sielskiej i Zakopiańskiej w Krakowie

 

Budowa zespołu budynków usługowych przy al. Pokoju w Krakowie

Data zamieszczenia: 12.12.2014

Opis: Budowa zespołu budynków usługowych (biurowych) z usługami komercyjnymi, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną wewnętrzną na działkach nr 455/10, 455/11, 455/12, 455/13, 455/14 obręb 5 Śródmieście, budową reprezentacyjnego placu na dz. nr 455/14, 488/4 obr. 5, przebudową istniejącego zjazdu na dz. nr 263/3 obr. 17 oraz budową zjazdu z dz. 263/3 (al. Pokoju) obr. 17 na działkę 455/10 obr. 17 Śródmieście 

Termin składania uwag: 19.12.2014 r.

Adres do kontaktu:   audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Budowa zespołu budynków usługowych przy al. Pokoju w Krakowie

   

Strona 4 z 23

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum
Nike NFL Jerseys From China