projekty opiniowane w zakresie ruchu rowerowego

Budowa chodnika wzdłuż ul. Ks. Józefa na odc. od ul. Do Przystani do przystanku MPK

Data zamieszczenia: 19.08.2014 r.

Opis: Budowa chodnika wzdłuż ul. Ks. Józefa na odc. od ul. Do Przystani do przystanku MPK

Termin składania uwag: 28.08.2014 r.

Adres do kontaktu:            audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Budowa chodnika wzdłuż ul. Ks. Józefa na odc. od ul. Do Przystani do przystanku MPK

 

Budowa zespołu 5 budynków w rejonie ulic Lipskiej i Rzebika

Data zamieszczenia: 19.08.2014 r.

Opis: Budowa zespołu 5 budynków: budynek stacji paliw z wiatą nad dystrybutorami, budynek handlowo-usługowo-gastronomiczny oraz 3 budynki handlowo-usługowe w rejonie ulic Lipskiej i Rzebika w Krakowie na działkach nr 168/7, 168/8, 168/9, 168/10, 382 obr. 19 Podgórze w Krakowie

Termin składania uwag: 28.08.2014 r.

Adres do kontaktu:           audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Budowa zespołu 5 budynków w rejonie ulic Lipskiej i Rzebika

 

Ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego pod wiaduktem al. 29 Listopada

Data zamieszczenia: 04.08.2014 r.

Opis: Ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego pod wiaduktem al. 29 Listopada

Termin składania uwag: 07.08.2014 r.

Adres do kontaktu:           audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego pod wiaduktem al. 29 Listopada

   

Odbudowa kładki usytuowanej w/c chodnika biegnącego wzdłuż ul. Opolskiej

Data zamieszczenia: 04.08.2014 r.

Opis: Odbudowa kładki usytuowanej w/c chodnika biegnącego wzdłuż ul. Opolskiej

Termin składania uwag: 07.08.2014 r.

Adres do kontaktu:          audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Odbudowa kładki usytuowanej w/c chodnika biegnącego wzdłuż ul. Opolskiej

 

Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową zjazdu publicznego

Data zamieszczenia:31.07.2013

Opis: Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową zjazdu publicznego na działkę 173/4 obr. 32 Podgórze

Termin składania uwag: 07.08.2014 r.

Adres do kontaktu:     audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową zjazdu publicznego

   

Strona 10 z 23

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum