projekty opiniowane w zakresie ruchu rowerowego

Budowa zjazdu publicznego z ul. Piasta Kołodzieja

Data zamieszczenia: 24.09.2013

Opis: Budowa zjazdu publicznego z ul. Piasta Kołodzieja na działkę nr 272/1, obr. 1, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie

Termin składania uwag: 08.10.2014 r.

Adres do kontaktu:           audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Budowa zjazdu publicznego z ul. Piasta Kołodzieja

 

Budowa zjazdu na działce nr 280/1 w Krakowie na ul. Półłanki

Data zamieszczenia:04.09.2013

Opis: Budowa zjazdu na działce nr 280/1 w Krakowie na ul. Półłanki

Termin składania uwag:11.09.2014 r.

Adres do kontaktu:          audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Budowa zjazdu na działce nr 280/1 w Krakowie na ul. Półłanki

 

Rewaloryzacja zespołu-dworsko parkowego na Woli Duchackiej przy ul. Estońskiej

Data zamieszczenia:29.08.2013

Opis: Rewaloryzacja zespołu-dworsko parkowego na Woli Duchackiej przy ul. Estońskiej w Krakowie na działkach 814, 815, 712/3 obr. 49 jedn. ewid. Podgórze oraz na części działek sąsiednich wraz z adaptacją starego dworu

Termin składania uwag:11.09.2014 r.

Adres do kontaktu:         audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Rewaloryzacja zespołu-dworsko parkowego na Woli Duchackiej przy ul. Estońskiej

   

Budowa kolejowego przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii kolejowej nr 94

Data zamieszczenia:29.08.2013

Opis: Budowa kolejowego przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii kolejowej nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną

Termin składania uwag:11.09.2014 r.

Adres do kontaktu:         audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Budowa kolejowego przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii kolejowej nr 94

 

Koncepcja przebudowy ul. Wrocławskiej i Racławickiej - audyt ponowny

Data zamieszczenia:26.08.2013

Opis: Koncepcja przebudowy ul. Wrocławskiej i Racławickiej - audyt ponowny

Termin składania uwag:09.09.2014 r.

Adres do kontaktu:         audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Koncepcja przebudowy ul. Wrocławskiej i Racławickiej - audyt ponowny

   

Strona 8 z 23

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum