projekty opiniowane w zakresie ruchu rowerowego

Przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego - Ptaszyckiego i Klasztorna

Data zamieszczenia:21.11.2013

Opis: Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na skrzyżowaniu ulic Ptaszyckiego i Klasztornej

Termin składania uwag:28.11.2014 r.

Adres do kontaktu:           audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego - Ptaszyckiego i Klasztorna

 

Budowa budynku oraz przebudowa dróg publicznych:ul.Królewskiej, ul.Kijowskiej i ul.Nowowiejskiej

Data zamieszczenia:17.11.2013

Opis: Budowa budynku handlowo-usługowego z garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o. z wymiennikownią, wentylacją mechaniczną i klimatyzacją, elektryczną z wnętrzową stacją transformatorową, instalacją słaboprądową, małą architekturą na działce nr 848/2 obr. 4 Krowodrza przy ul. Królewskiej w Krakowie, w zakresie infrastruktury drogowej: likwidacja istniejącego wraz z budową nowego zjazdu z dz. 728/1 na działkę nr 848/2 obr. 4 Krowodrza, przy ul. Nowowiejskiej, budowa wewnętrznego układu drogowego oraz przebudowa istniejącego zjazdu z dz. Nr 848/2 na dz. Nr 727/5 obr. 4 Krowodrza przy al. Kijowskiej, w zakresie sieci: budowa kanału ogólnospławnego z włączeniem w ulicy nowowiejskiej na działce 728/1 wraz z uporządkowaniem infrastruktury technicznej na dz. Nr 848/2 obr. 4 Krowodrza oraz przebudowa dróg publicznych: ul. Królewskiej, ul. Kijowskiej i ul. Nowowiejskiej na dz. Nr 727/5, 728/1, 939, 941, 942, 944, 949 obr. 4 Krowodrza w Krakowie

Termin składania uwag:20.11.2014 r.

Adres do kontaktu:           audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Budowa budynku oraz przebudowa dróg publicznych:ul.Królewskiej, ul.Kijowskiej i ul.Nowowiejskiej

 

Koncepcja drogi rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej (Cm. Podgórski - Powstańców Wielkopolskich)

Data zamieszczenia:17.11.2013

Opis: Koncepcja przebiegu drogi rowerowej oraz rozwiązań polepszających warunki ruchu rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania Wielicka/Powstańców Wielkopolskich

Termin składania uwag:20.11.2014 r.

Adres do kontaktu:           audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Koncepcja drogi rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej (Cm. Podgórski - Powstańców Wielkopolskich)

   

Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej

Data zamieszczenia:30.10.2013

Opis: Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej - odcinek od ul. Rożena Jaksy do skrzyżowania Wielickiej/Teligi - długość ok. 1,65 km

Termin składania uwag:05.11.2014 r.

Adres do kontaktu:           audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej

 

Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wadowickiej

Data zamieszczenia: 24.10.2014

Opis: Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wadowickiej odcinek od Matecznego do skrzyżowania Zakopiańska/Brożka

Uwaga ! Termin składania uwag został skrócony do dnia 5.11.2014 r.

Adres do kontaktu:  audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wadowickiej

   

Strona 6 z 23

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum