Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD na budowę nowej drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Generała Roi (wraz z rozbudową ulicy Generała Roi do tarczy skrzyżowania z ul. Fredry włącznie) do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka wraz z połączeniem projektowanej drogi z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz na budowę drogi z ciągiem pieszo-rowerowym, łączącej ul. Fredry z projektowaną drogą równoległą do ul. Turowicza.Znak sprawy: 14/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/IX/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Półłanki wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Rącznej wraz ze skrzyżowaniem Półłanki – Rączna - Szparagowa" - znak sprawy: 11/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/IX/2017

Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego. Znak sprawy 9/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Znak sprawy 6/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/IX/2017

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule P + B. Znak sprawy 4/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 5/IX/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony 11/VIII/2017

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony 11/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony 8/IX/2017

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie", aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi priorytetowej, działanie 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w oparciu o aktualne wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WM na lata 2014-2020

Więcej: Przetarg nieograniczony 8/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Rewitalizacja Placu Biskupiego w Krakowie – opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę" - znak sprawy: 7/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/IX/2017

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie w formule P+B. Znak sprawy 3/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa odwodnienia chodnika wzdłuż bloku nr 5 przy ul. Miechowity w Krakowie wraz z przebudową chodnika" - znak sprawy: 2/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/IX/2017

   

Strona 1 z 33

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum